AKO ZÍSKAŤ OCHRANNÚ ZNÁMKU A UŠETRIŤ

Chystáte sa registrovať ochrannú známku? Využite naše služby a nechajte si odborne poradiť. Radi Vás celým procesom prevedime, pričom za podanie prihlášky ochrannej známky, zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva a konzultácie s tým spojené zaplatíte vrátane poplatku iba 399,- EUR s DPH. Pre viac info nás neváhajte konatktovať telefonicky alebo

Čítať viac »

SŤAŽENIE SPOLOČENSKÉHO UPLATNENIA C/A NEMAJETKOVÁ UJMA

Mnohorakosti prejavov jednotlivých stránok a zložiek osobnosti fyzickej osoby zodpovedá aj široké spektrum možných zásahov do jednotlivých stránok a zložiek osobnosti. Právo na ochranu zdravia ako také nepochybne patrí medzi osobnostné atribúty každého človeka a je pre každú fyzickú osobu jedným z najvýznamnejších stránok a zložiek ochrany jej osobnosti (čo

Čítať viac »

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO – NEHMOTNÝ MAJETOK – OCHRANNÁ ZNÁMKA

Ako a prečo vzniklo naše logo a jeho ochranná známka „Ľudský génius je zdrojom všetkých umeleckých diel a vynálezov. Jeho plody sú zárukou života, ktorého je človek hodný. Povinnosťou štátu je ochrana všetkého umenia a vynálezov.“ Arpád Bogsche, generálny riaditeľ Svetovej organizácie duševného vlastníctva K slovám generálneho riaditeľa Svetovej organizácie duševného

Čítať viac »

TRESTNÝ ČIN VOLEBNEJ KORUPCIE

Tento trestný čin bol do Trestného zákona zavedený novelou č. 266/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v čl. II. novelizoval aj zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v

Čítať viac »

REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Dňa 1. novembra 2015 vstúpila na Slovensku do účinnosti novela zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorá zaviedla povinnosť subjektov zúčastňujúcich sa na verejnom obstarávaní zapísať do novo zriadeného registra fyzické osoby, ktoré sa podľa definície považujú za konečného užívateľa výhod. Register partnerov verejného sektora je informačný systém verejnej správy,

Čítať viac »

ZODPOVEDNOSŤ ZA NELEGÁLNE ZAMESTNÁVANIE

Problematiku nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania upravuje zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Predmetný  právny predpis bol novelizovaný zákonom č. 351/2015 Z. z., ktorý zaviedol v zodpovednosti za nelegálne zamestnávanie podstatné zmeny. V prvom rade je potrebné zodpovedať otázku, čo

Čítať viac »