Blog

ZODPOVEDNOSŤ ZA NELEGÁLNE ZAMESTNÁVANIE

ZODPOVEDNOSŤ ZA NELEGÁLNE ZAMESTNÁVANIE

Problematiku nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania upravuje zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Predmetný  právny predpis bol novelizovaný zákonom č. 351/2015 Z. z., ktorý zaviedol v zodpovednosti za...

Prečítajte si viac
TRESTNÝ ČIN VOLEBNEJ KORUPCIE

TRESTNÝ ČIN VOLEBNEJ KORUPCIE

Tento trestný čin bol do Trestného zákona zavedený novelou č. 266/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v čl. II. novelizoval aj zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších...

Prečítajte si viac
SŤAŽENIE SPOLOČENSKÉHO UPLATNENIA C/A NEMAJETKOVÁ UJMA

SŤAŽENIE SPOLOČENSKÉHO UPLATNENIA C/A NEMAJETKOVÁ UJMA

Mnohorakosti prejavov jednotlivých stránok a zložiek osobnosti fyzickej osoby zodpovedá aj široké spektrum možných zásahov do jednotlivých stránok a zložiek osobnosti. Právo na ochranu zdravia ako také nepochybne patrí medzi osobnostné atribúty každého človeka a je pre každú fyzickú osobu jedným z...

Prečítajte si viac
REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Dňa 1. novembra 2015 vstúpila na Slovensku do účinnosti novela zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorá zaviedla povinnosť subjektov zúčastňujúcich sa na verejnom obstarávaní zapísať do novo zriadeného registra fyzické osoby, ktoré sa podľa definície považujú za konečného...

Prečítajte si viac
AKO ZÍSKAŤ OCHRANNÚ ZNÁMKU A UŠETRIŤ

AKO ZÍSKAŤ OCHRANNÚ ZNÁMKU A UŠETRIŤ

Chystáte sa registrovať ochrannú známku? Využite naše služby a nechajte si odborne poradiť. Radi Vás celým procesom prevedime, pričom za podanie prihlášky ochrannej známky, zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva a konzultácie s tým spojené zaplatíte vrátane poplatku iba 399,- EUR s...

Prečítajte si viac