Domov

PETRÁN A PARTNERI ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA s.r.o.

je v právnej službe úspešným pokračovateľom viac ako 20 ročnej tradície známej prešovskej advokátskej kancelárie.

Osvojili sme si jej víziu kompaktného a silného tímu skúsených advokátov, ktorých odbornosť v práve a vytrvalosť v boji za dobro klienta predstavuje pri riešení jeho zložitých právnych prípadov najdôležitejší predpoklad jeho úspechu.

Personálne obsadenie kancelárie, ktorého profesionalita vyrástla na nespočetnom množstve úspešne uzavretých káuz z rôznych oblasti práva, je zárukou správnej voľby najvhodnejšej stratégie pre riešenie bežných, ale aj náročnejších právnych problémov našich klientov.

Našou neskromnou životnou, a zároveň profesionálnou ambíciou, je prispievať svojou prácou a výsledkami k napĺňaniu idey právneho štátu a všeobecnej spravodlivosti.

SLUŽBY

SLUŽBY

SPRÁVNE PRÁVO

 • zastupovanie v správnom konaní
 • príprava správnych žalôb a zastupovanie klientov pred správnymi súdmi
 • obrana klientov proti nezákonným rozhodnutiam a postupom orgánov verejnej správy

SLUŽBY

OBČIANSKE PRÁVO

 • zastupovanie v sporoch v civilnom konaní
 • poradenstvo a zastupovanie v oblasti rodinného práva
 • registrácia ochranných známok
 • vypracovanie zmlúv a iných právnych úkonov
 • poradenstvo pri prevodoch nehnuteľností
 • vyporiadanie podielového spoluvlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov

SLUŽBY

OBCHODNÉ PRÁVO

 • zastupovanie v obchodnoprávnych sporoch pred súdmi a v mimosúdnych rokovaniach
 • vytváranie a konštrukcia rámcových obchodných zmlúv a všeobecných obchodných podmienok
 • due diligence obchodných transakcií
 • korporátne právo

SLUŽBY

TRESTNÉ PRÁVO

 • obhajoba klientov v rôznych štádiách trestného konania
 • právna pomoc svedkom pri výsuchu v trestnom konaní
 • konzultácie a analýza situácie osôb majúcich obavu z možného trestného stíhania

ADVOKÁTI

JUDr. Ondrej Petrán

Advokát

V rámci svojej činnosti sa zameriava najmä na obchodné a korporátne právo. Klientom poskytuje právnu pomoc pri rokovaniach, pričom podstatná časť jeho agendy predstavuje zastupovanie klientov v obchodnoprávnych sporoch.

JUDr. Jakub Štefanko

Advokát

V advokátskej kancelárii sa špecializuje na občianske právo, pracovné právo a správne právo. Venuje sa príprave žalôb a iných súdnych podaní, právnych analýz, vypracovávaniu zmlúv a zastupovaniu klientov v súdnych konaniach.

JUDr. Štefan Ščerbák

Advokát

Špecializuje sa na obhajobu klientov v trestnom konaní, ale osobne sa podieľa aj na zastupovaní klientov v obchodnoprávnych či občianskoprávnych sporoch a ich právnej analýze.

KONTAKT

Telefón

051/77 21 365

Sídlo

Puškinova 16
Prešov
080 01

Kontatujte nás

2 + 10 =